fbpx
 
ВМГО "СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА"
 

ПРОЄКТ "КРАЩИЙ СТУДЕНТ"


KSU

 

Положення

про проведення Всеукраїнської конкурсної програми
«Кращий студент України» (2021/2022рр.+)

Увага! У зв’язку з воєнним станом наразі всі етапи проведення Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» (2023/2024рр.) переносяться на пізніший термін.

«Кращий студент України» — всеукраїнська конкурсна програма, покликана виявити та надати імпульс до подальшого розвитку студентської молоді України як авангарду розвитку українського суспільства.

Організаторами програми «Кращий студент України» є ВМГО «Студентська республіка» та Народно-демократична ліга молоді. Оргпідтримку традиційно надає Міністерство освіти і науки України.

Програма відкрита до партнерства.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 

У рамках конкурсу «Кращий студент України» визначаються наступні номінації:

• Кращий студент України (комплексна характеристика);
• Кращий студент-аналітик України;
• Кращий студент-громадський діяч України;
• Кращий студент-дизайнер України;
• Кращий студент-медійник України;
• Кращий студент-науковець України;
• Кращий студент-підприємець України;
• Кращий студент-програміст України;
• Кращий студент-профспілковий активіст України;
• Кращий студент-спортсмен України.


МЕТА ПРОГРАМИ
 

Виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності, сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства.


ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 

— виявлення найкращих студентів/ок в окремих сферах;
— покращення соціальної атмосфери у вишах і суспільстві в цілому;
— створення умов для відкритої комунікації молоді та студентства, котре буде середовищем розвитку й отримання актуальних знань і навичок;
— налагодження партнерських відносин між студент(к)ами та викладач(к)ами;
— підвищення ерудиції та розширення кругозору студентської молоді;
— забезпечення якісного та змістовного студентського дозвілля.


СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ/НИЦЬ
 

Головною особливістю визначення переможців/ниць Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» є система експертного оцінювання. В її основу закладено декілька принципових моментів, які визначають цей процес як обґрунтований і легітимний.

Основою для участі у вишівському конкурсі є онлайн-реєстрація на сайті www.studrespublika.com.

Учасниками/цями регіонального етапу можуть бути:

·       у разі проведення вишівського етапу конкурсу в більше ніж 50% вишів регіону — лише перемож(ни)ці вишівських етапів;

·       у разі непроведення вишівського етапу — регіональний оргкомітет організовує відкритий кастинг учасників/ць у номінації «Кращий студент України», де визначається по одному представнику/ці з вишу. Для інших номінацій конкурсант(к)и мають подати анкету-заявку на голову регіонального оргкомітету й обов’язково пройти онлайн-реєстрацію на сайті www.studrespublika.com.

Узяти участь у Всеукраїнському етапі мають право лише перемож(ни)ці регіонального етапу.

Нагородження переможців/ниць у номінаціях «Кращий студент-спортсмен», «Кращий студент-громадський діяч», «Кращий студент-науковець», «Кращий студент-медійник», «Кращий студент-аналітик», «Кращий студент-програміст» відбувається під час проведення урочистої частини заходу, тобто одночасно з визначенням переможця/ниці в номінації «Кращий студент» (комплексна характеристика).

У кожній із номінацій визначається переможець/ниця конкурсу, також можуть визначатися друге та третє місця. В номінації «Кращий студент» додатково можуть визначатися й інші категорії переможців/ниць відповідно до рішення вишівського (регіонального) оргкомітету.

Результати вишівського конкурсу не пізніше наступного дня після проведення урочистого етапу конкурсу передаються до регіонального оргкомітету.

Результати регіонального конкурсу не пізніше наступного дня після проведення урочистого етапу конкурсу передаються до Всеукраїнського оргкомітету.

УВАГА! Легітимність вишівського (регіонального) етапу забезпечується реєстрацією учасників/ць на сайті www.studrespublika.com. Реєстрація відбувається шляхом заповнення в повній мірі онлайн-форми на сайті Студреспубліки.


БАЗОВІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ/НИЦЬ
 

1. Номінація «Кращий студент України» (комплексна характеристика)

Для визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент України» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі освіти, молодіжної політики, представників влади та громадських діячів/ок. Кожен/на з учасників/ць конкурсу в даній номінації має відповідати наступним критеріям:

мати середній бал успішності за останню сесію не нижче 4.0;
брати активну участь у громадському житті вишу, де навчається (міста, регіону, країни);
проявити себе в спеціальних конкурсах для оцінювання експерт(к)ами (перелік конкурсів визначається), приклад конкурсів для номінації «Кращий студент України»;
виконати соціальний проєкт «Три добрі справи» (зробити соціально значимі три добрі справи для свого вишу, міста та для того, кому це дійсно необхідно). Результат представити у вигляді відеоролика тривалістю до 1 хв.

Визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент України» проходить у вигляді культурно-масової події та має урочистий характер.

2. Номінація «Кращий студент-аналітик України» 

Для визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент-аналітик» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі аналітики. На оцінку експертної ради представляється аналітичний доробок конкурсанта/ки (надруковані або розміщенні в інтернеті дослідження в галузях політики, економіки, політології, соціології, методології, філософії, культурології, мистецтвознавства, маркетингу, реклами). Критерії визначення переможця/ниці: ґрунтовність, новаторство, сміливість. 

3. Номінація «Кращий студент-громадський діяч України»

Для визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент-громадський діяч» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі громадської діяльності. Кожен/на з учасників/ць конкурсу в даній номінації має надати інформацію про громадську діяльність протягом попереднього і поточного навчальних років із переліком, суттю та своєю роллю в проведенні проєктів, із відповідними посиланнями на інтернетвидання (фото/відео/друковані видання) й есе до 2-х сторінок на тему своїх проєктів (Times New Roman, 12 шрифт).

4. Номінація «Кращий студент-дизайнер України» 

Для визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент-дизайнер» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі дизайну. На оцінку експертної ради представляється дизайнерська робота конкурсанта/ки. Обов’язково мають розглядатися роботи в галузі «Графічний дизайн» та інформація щодо вже отриманих нагород за дизайнерські продукти, розроблені конкурсантом/кою. За рішенням вишівського (регіонального) оргкомітету можуть розглядатися й інші галузі дизайну.

5. Номінація «Кращий студент-медійник України» 

Для визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент-медійник» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі медіа. Кожен/на з учасників/ць конкурсу в даній номінації має надати найкращу, на думку конкурсанта/ки, друковану роботу, опубліковану в ЗМІ або відео-, аудіозаписи передач, що пройшли в ефірі. Пропоновані на конкурс роботи повинні відображати студентське життя в найбільш значущих його проявах (активність, відпочинок, заходи, зустрічі, навчання тощо). Критерії оцінки: повнота змісту творчих робіт, оригінальність форм їх подачі, образність і відповідність нормам української або російської мови, відповідність матеріалів вимогам жанру, актуальність, об’єктивність, глибина розкриття теми. 

В номінації також розглядаються конкурсант(к)и, які будь-яким чином відносяться до виробництва медій: редактора/ки, ведучі, власники/ці, менеджер(к)и, видавці/чині. Критерії оцінки: популярність і креативність; оцінюється продукт і внесок у його створення.

6. Номінація «Кращий студент-науковець України»  

Для визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент-науковець» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі освіти та науки за затвердженим вишівським (регіональним, Всеукраїнським — відповідно до рівня) оргкомітетом напрямками. 

Кожен/на з учасників/ць конкурсу в даній номінації має: надати інформацію про наукові здобутки за минулий академічний рік: у письмовому вигляді вказати про участь у наукових конференціях, повідомити публікації, наукові доповіді та тематичні заходи, в яких брав/ла участь конкурсант(ка) (при наявності нагород, відзнак, публікацій — додати копії таких документів до опису своєї наукової діяльності). 

За вимогою експертної ради або організаторів — надати власну наукову роботу або статтю на профільну для конкурсанта/ки тематику, бажано таку, що спеціально готувалася для участі в наукових конференціях, публікаціях тощо.

7. Номінація «Кращий студент-програміст України» 

Для визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент-програміст» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі інформатики. На оцінку експертної ради представляються програми для персональних комп’ютерів, планшетів і мобільних телефонів конкурсанта/ки в будь-якій галузі програмування, а також інформацію щодо вже отриманих нагород за програмні продукти, розроблені конкурсантом/кою. Критерії визначення переможця/ниці: якість, новаторство, можливість впровадження.

8. Номінація «Кращий студент-спортсмен України»

Для визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент-спортсмен» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі спорту. Кожен/на з учасників/ць конкурсу в даній номінації має надати інформацію про спортивні здобутки за минулий академічний рік: копії дипломів, грамот, відзнак та інших нагород в області спорту, які можуть вплинути на прийняття рішення експертною ради.

Нові номінації

9. Номінація «Кращий студент-підприємець України»

Для визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент-підприємець» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі підприємництва. Кожен/на з учасників/ць конкурсу в даній номінації має надати інформацію про реалізовані ефективні підприємницькі ініціативи, нагороди чи відзнаки за підприємницьку діяльність, посилання на медійні матеріали про це. У розрахунок береться соціальна користь кількість створених робочих місць й інноваційність кожної з підприємницьких ініціатив.

10. Номінація «Кращий студент-профспілковий активіст України»

Для визначення переможця/ниці в номінації «Кращий студент-профспілковий активіст» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі профспілкової діяльності. Кожен/на з учасників/ць конкурсу в даній номінації має надати інформацію щодо профспілкової діяльності протягом попереднього і поточного навчальних років із переліком, суттю та своєю роллю в профспілковій активності з відповідними посиланнями на медійні матеріали про це.


ГЕОГРАФІЯ ПРОВЕДЕННЯ
 

АР Крим, міста Київ і Севастополь, області України, виші України.


ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ
 

Конкурс проходить у наступні етапи:
1. Підготовчий.
2. Вишівський.
3. Регіональний.
4. Фінальний (всеукраїнський).
5. Підведення підсумків програми.

Для проведення програми створюються організаційні комітети в кожному навчальному закладі — вишівські оргкомітети (в разі потреби), в регіонах України — регіональні, на всеукраїнському рівні — Всеукраїнський оргкомітет.


ТЕРМІН ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ “КРАЩИЙ СТУДЕНТ УКРАЇНИ”
 

1. Підготовчий етап

Протягом цього етапу розпочинає свою роботу всеукраїнський, регіональні та вишівські оргкомітети, затверджується план проведення програми, склад оргкомітетів, розподіляються обов’язки між членами/кинями оргкомітету, проводиться узгодження організаційних питань тощо. 

2. Вишівський етап

Даний етап проходить на рівні вищих навчальних закладів І–ІV рівня акредитації, протягом якого проходить відбір учасників/ць конкурсів у вишах і фінальної частини. 

3. Регіональний етап

Даний етап проходить на рівні регіонів України. Визначаються перемож(ни)ці регіонального етапу. До цієї дати по регіонах проводиться рекламна кампанія, учасники програми готуються до фіналу. Перемож(ни)ці регіональних етапів мають реалізувати молодіжний соціальний проєкт, результати якого презентують під час фіналу. 

4. Всеукраїнський фінал

Перемож(ни)ці регіональних етапів з’їжджаються для участі в фіналі, під час якого за спеціальним механізмом визначається «Кращий студент України». 

5. Підведення підсумків програми

Протягом даного (заключного) етапу програми готуються аналітичні та медіазвіти, які розповсюджуються серед її організаторів, спонсорів і партнерів.


УЧАСНИКИ/ЦІ
 

Студенти вищих навчальних закладів України І–ІV рівня акредитації (з другого по четвертий рік навчання).


ОСОБЛИВІ ВИМОГИ
 

Офіційний сайт програми www.studrespublika.com.

Назва всіх організаторів та офіційних спонсорів має бути представлена в усіх документах, матеріалах, пресрелізах, рекламній продукції.

На місцевому рівні можуть бути й інші співорганізатори, офіційно погоджені зі Всеукраїнським оргкомітетом.


ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГКОМІТЕТІВ
 

У режимі субординації.

Керівники/ці регіональних оргкомітетів затверджуються рішенням Всеукраїнського оргкомітету.

Всеукраїнський оргкомітет складається з делегованих представників/ць від організаторів і партнерів (відповідно до внеску в участь).

Як узяти участь у конкурсі:

ðåºñòðàö³ÿ Íàéíîâ³øà

 

Як відбувались деякі етапи «Кращого студента України»


2021

Херсон
Тернопіль
Київ

2020

Одеса
Херсон
Тернопіль
2019

Закарпаття
Чернігів
Херсон
Тернопіль
Донеччина

2018

Фінал «Кращого студента» (2017–2018)

Миколаїв
Чернігів
Харків
Закарпаття

Волинь

Тернопіль
Херсон


2017

Миколаїв
Київ
Донеччина
Херсон
Закарпаття
Чернігів
Харків
Кропивницький
Тернопіль
Волинь

Чернівці

2016

Фінал «Кращого студента» (2016)
Суперфінал «Кращого студента» (2013–2015)

Закарпаття
Івано-Франківськ
Кропивницький

Миколаїв
Суми

Тернопіль

Херсон

Чернівці
Чернігів

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Фінал «Кращого студента» (2010)

2009

Фінал «Кращого студента» (2009)Досвід проведення у 2009р.

Досвід проведення у 2007 і 2008рр.


ПЛАКАТ 2019–2021 РОКІВ
 


ПЛАКАТ 2018 РОКУ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЛАКАТ 2015 РОКУ
 

Screenshot_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЛАКАТ 2013 РОКУ
 

plakat2013ksu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЛАКАТ 2012 РОКУ
 

12898_31-10-12_18-11-48324324234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЛАКАТ 2011 РОКУ
 

plakat_ksu

ПЛАКАТ 2010 РОКУ
 

plakat