ВМГО "СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА"
 

ПРОЕКТ "КРАЩИЙ СТУДЕНТ"


KSU


Положення

про проведення Всеукраїнської конкурсної програми
«Кращий студент України» (2017р.)

 Animation

«Кращий студент України» – всеукраїнська конкурсна програма, покликана виявити та надати імпульс до подальшого розвитку студентської молоді України як авангарду розвитку українського суспільства.

Організатором програми «Кращий студент України» є ВМГО «Студентська республіка». Підтримку надає Міністерство освіти і науки України.

Програма відкрита до партнерства.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 

У рамках конкурсу «Кращий студент України» визначаються наступні номінації:

• Кращий студент України (комплексна характеристика);
• Кращий студент-аналітик України;
• Кращий студент-громадський діяч України;
• Кращий студент-дизайнер України;
• Кращий студент-медійник України;
• Кращий студент-науковець України;
• Кращий студент-програміст України;
• Кращий студент-спортсмен України.


МЕТА ПРОГРАМИ
 

Виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності, сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства.


ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 

— виявлення найкращих студентів у окремих сферах;
— покращення соціальної атмосфери у вишах і суспільстві в цілому
— створення умов для відкритої комунікації молоді та студентства, котре буде середовищем розвитку й отримання актуальних знань і навичок;
— налагодження партнерських відносин між студентами та викладачами;
— підвищення ерудиції студентської молоді;
— забезпечення якісного та змістовного студентського дозвілля.


СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
 

Головною особливістю визначення переможців Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» є система експертного оцінювання. В її основу закладено декілька принципових моментів, які визначають цей процес як обґрунтований і легітимний.

Основою для участі у вишівському конкурсі є онлайн-реєстрація на сайті www.studrespublika.com.

Учасниками регіонального етапу можуть бути:

·       у разі проведення вишівського етапу конкурсу в більше ніж 50% вишів регіону – лише переможці вишівських етапів;

·       у разі не проведення вишівського етапу — регіональний оргкомітет організовує відкритий кастинг учасників в номінації «Кращий студент України», де визначається по одному представнику з вишу. Для інших номінацій конкурсанти мають подати анкету-заявку на голову регіонального оргкомітету та обов’язково пройти онлайн-реєстрацію на сайті www.studrespublika.com.

Узяти участь у Всеукраїнському етапі мають право лише переможці регіонального етапу.

Нагородження переможців у номінаціях «Кращий студент-спортсмен», «Кращий студент-громадський діяч», «Кращий студент-науковець», «Кращий студент-медійник», «Кращий студент-аналітик», «Кращий студент-програміст» відбувається під час проведення урочистої частини заходу, тобто одночасно з визначенням переможця в номінації «Кращий студент» (комплексна характеристика).

У кожній із номінацій визначається переможець конкурсу, також можуть визначатися друге та третє місця. В номінації «Кращий студент» додатково можуть визначатися й інші категорії переможців відповідно до рішення вишівського (регіонального) оргкомітету.

Результати вишівського конкурсу не пізніше наступного дня після проведення урочистого етапу конкурсу передаються до регіонального оргкомітету.

Результати регіонального конкурсу не пізніше наступного дня після проведення урочистого етапу конкурсу передаються до Всеукраїнського оргкомітету.

УВАГА! Легітимність вишівського (регіонального) етапу забезпечується реєстрацією учасників на сайті www.studrespublika.com. Реєстрація відбувається шляхом заповнення в повній мірі онлайн-форми на сайті Студреспубліки.

Animation


БАЗОВІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
 

1. Номінація «Кращий студент України» (комплексна характеристика)

Для визначення переможця в номінації «Кращий студент України» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі освіти, молодіжної політики, представників влади та громадських діячів. Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має відповідати наступним критеріям:

мати середній бал успішності за останню сесію не нижче 4.0;
брати активну участь у громадському житті вишу, де навчається (міста, регіону, країни);
проявити себе в спеціальних конкурсах для оцінювання експертами (перелік конкурсів визначається), приклад конкурсів для номінації «Кращий студент України» (2017р.);
виконати соціальний проект «Три добрі справи» (зробити соціально значимі 3 добрі справи для свого вишу, міста та для того, кому це дійсно необхідно). Результат представити у вигляді відео-ролика тривалістю до 1 хв.

Визначення переможця в номінації «Кращий студент України» проходить у вигляді культурно-масового заходу та має урочистий характер.

2. Номінація «Кращий студент-аналітик України» 

Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-аналітик» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі аналітики. На оцінку експертної ради представляється аналітичний доробок конкурсанта (надруковані або розміщенні в інтернеті дослідження в галузях політики, економіки, політології, соціології, методології, філософії, культурології, мистецтвознавства, маркетингу, реклами). Критерії визначення переможця: ґрунтовність, новаторство, сміливість. 

3. Номінація «Кращий студент-громадський діяч України»

Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-громадський діяч» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі громадської діяльності. Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати інформацію про громадську діяльність протягом 2016/2017 навчального року з переліком, суттю та своєю роллю в проведенні проектів, із відповідними посиланнями на інтернет-видання (фото та/або друковані видання) й есе до 2 сторінок на тему своїх проектів (Times New Roman, 12 шрифт).

4. Номінація «Кращий студент-дизайнер України» 

Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-дизайнер» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі дизайну. На оцінку експертної ради представляється дизайнерська робота конкурсанта. Обов’язково мають розглядатися роботи в галузі «Графічний дизайн» та інформація щодо вже отриманих нагород за дизайнерські продукти, розроблені конкурсантом. За рішенням вишівського (регіонального) оргкомітету можуть розглядатися й інші галузі дизайну.

5. Номінація «Кращий студент-медійник України» 

Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-медійник» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі медіа. Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати найкращу, на думку конкурсанта, друковану роботу, опубліковану в ЗМІ або відео-, аудіо-записи передач, що пройшли в ефірі, записані на компакт-дисках. Пропоновані на конкурс роботи повинні відображати студентське життя в найбільш значущих його проявах (активність, відпочинок, заходи, зустрічі, навчання тощо). Критерії оцінки: повнота змісту творчих робіт, оригінальність форм їх подачі, образність і відповідність нормам української або російської мови, відповідність матеріалів вимогам жанру, актуальність, об’єктивність, глибина розкриття теми. 

В номінації також розглядаються конкурсанти, які будь-яким чином відносяться до виробництва медій: редактора, ведучі, власники, менеджери, видавці. Критерії оцінки: популярність і креативність; оцінюється продукт і внесок у його створення.

6. Номінація «Кращий студент-науковець України»  

Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-науковець» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі освіти та науки за затвердженим вишівським (регіональним, Всеукраїнським — відповідно до рівня) оргкомітетом напрямками. 

Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має: надати інформацію про наукові здобутки за минулий академічний рік: у письмовому вигляді вказати про участь у наукових конференціях, повідомити публікації, наукові доповіді та тематичні заходи, в яких брав участь конкурсант (при наявності нагород, відзнак, публікацій – додати копії таких документів до опису своєї наукової діяльності). 

За вимогою експертної ради або організаторів – надати власну наукову роботу або статтю на профільну для конкурсанта тематику, бажано таку, що спеціально готувалася для участі в наукових конференціях, публікаціях тощо.

7. Номінація «Кращий студент-програміст України» 

Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-програміст» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі інформатики. На оцінку експертної ради представляються програми для персональних комп’ютерів, планшетів і мобільних телефонів конкурсанта в будь-якій галузі програмування, а також інформацію щодо вже отриманих нагород за програмні продукти, розроблені конкурсантом. Критерії визначення переможця: якість, новаторство, можливість впровадження.

8. Номінація «Кращий студент-спортсмен України»

Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-спортсмен» формується спеціальна експертна рада з авторитетних осіб у галузі спорту. Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати інформацію про спортивні здобутки за минулий академічний рік: копії дипломів, грамот, відзнак та інших нагород в області спорту, які можуть вплинути на прийняття рішення експертної ради.


ГЕОГРАФІЯ ПРОВЕДЕННЯ
 

АР Крим, міста Київ і Севастополь, області України, виші України.


ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ
 

Конкурс проходить у наступні етапи:
1. Підготовчий.
2. Вишівський.
3. Регіональний.
4. Фінальний (всеукраїнський).
5. Підведення підсумків програми.

Для проведення програми створюються організаційні комітети в кожному навчальному закладі – вишівські оргкомітети (в разі потреби), в регіонах України – регіональні, на всеукраїнському рівні – Всеукраїнський оргкомітет.


ТЕРМІН ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ “КРАЩИЙ СТУДЕНТ УКРАЇНИ”
 

1. Підготовчий етап

Протягом цього етапу розпочинає свою роботу всеукраїнський, регіональні та вишівські оргкомітети, затверджується план проведення програми, склад оргкомітетів, розподіляються обов’язки між членами оргкомітету, проводиться узгодження організаційних питань тощо. 

2. Вишівський етап

Даний етап проходить на рівні вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації, протягом якого проходить відбір учасників конкурсів у вишах і фінальної частини. 

3. Регіональний етап

Даний етап проходить на рівні регіонів України. Визначаються переможці регіонального етапу. До цієї дати по регіонах проводиться рекламна кампанія, учасники програми готуються до фіналу. Переможці регіональних етапів мають реалізувати молодіжний соціальний проект, результати якого презентують під час фіналу. 

4. Всеукраїнський фінал

Переможці регіональних етапів з’їжджаються для участі в фіналі, під час якого за спеціальним механізмом визначається «Кращий студент України». 

5. Підведення підсумків програми

Протягом даного (заключного) етапу програми готуються аналітичні та медіа-звіти, які розповсюджуються серед її організаторів, спонсорів і партнерів.


УЧАСНИКИ
 

Студенти вищих навчальних закладів України І-ІV рівня акредитації (з другого по четвертий рік навчання).


ОСОБЛИВІ ВИМОГИ
 

Офіційний сайт програми — www.studrespublika.com.

Назва всіх організаторів та офіційних спонсорів має бути представлена в усіх документах, матеріалах, прес-релізах, рекламній продукції.

На місцевому рівні можуть бути й інші співорганізатори, офіційно погоджені з Всеукраїнським оргкомітетом.


ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГКОМІТЕТІВ
 

У режимі субординації.

Керівники регіональних оргкомітетів затверджуються рішенням Всеукраїнського оргкомітету.

Всеукраїнський оргкомітет складається з делегованих представників від організаторів і партнерів (відповідно до внеску в участь).

Як узяти участь у конкурсі:

ðåºñòðàö³ÿ Íàéíîâ³øà

 

Як відбувались деякі етапи «Кращого студента України»

2016

Фінал «Кращого студента» (2016)
Суперфінал «Кращого студента» (2013-2015)

Закарпаття
Івано-Франківськ
Кропивницький

Миколаїв
Суми

Тернопіль

Херсон

Чернівці
Чернігів

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Досвід проведення у 2009р.

Досвід проведення у 2007 і 2008рр.


ПЛАКАТ 2015 РОКУ
 

Screenshot_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЛАКАТ 2013 РОКУ
 

plakat2013ksu

ПЛАКАТ 2012 РОКУ
 

12898_31-10-12_18-11-48324324234

ПЛАКАТ 2011 РОКУ
 

plakat_ksu

ПЛАКАТ 2010 РОКУ
 

plakat

 
Рейтинг@Mail.ru