fbpx
 
ОРГДІЯЛЬНІСНА ГРА
ПАРТНЕРИ
 

 

ЗАКОН

Студентської республіки

про вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату

 

 

Стаття 1. Основні засади виборів у Студентській республіці

Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори відбуваються на основі прямого, рівного виборчого права, шляхом таємного голосування.

Кількісний склад Студентського магістрату складає 10 чоловік.

Вибори депутатів Студентського магістрату здійснюються на засадах змішаної системи обрання депутатів у загальностудреспубліканському виборчому окрузі за відкритими виборчими списками кандидатів у депутати від партій та не менше, ніж у трьох одномандатних округах. Виборчі списки формуються партіями шляхом формування пронумерованого списку з десяти кандидатів у депутати від партії.

Участь громадян у виборах є добровільною.

Терміни проведення виборчої кампанії та голосування у Студентській республіці визначаються Виборчою комісією (далі — ВК).

Кожен громадянин (далі – виборець) на виборах депутатів Студентського магістрату має один голос у одномандатному виборчому округу, де зареєстровано виборця. У загальнодержавному виборчому окрузі всі виборці мають по одному голосу. На виборах Студентського мера всі громадяни мають по одному голосу.

Підставою для реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців. Документ, який підтверджує особу та громадянство Студентської республіки є Паспорт громадянина Студентської республіки.

 

Стаття 2. Суб’єкти виборчого процесу

Суб’єктами виборчого процесу є:

· виборець;

· ВК;

· голова ВК;

· партія, що висунула кандидатів у депутати Студентського магістрату та/або кандидата у Студентські мери;

· кандидат у депутати Студентського магістрату, зареєстрований у порядку встановленому цим Законом;

· кандидат у Студентські мери, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;

· спостерігач від партії або спостерігач від кандидата у Студентські мери.

 

Стаття 3. Право висувати кандидатів, обиратись та бути обраним

Право висування кандидатів у депутати Студентського магістрату належить громадянам Студентської республіки. Це право реалізується ними через партії.

 

Стаття 4. Виборчий процес

Виборчий процес – це здійснення суб’єктами виборчого процесу, виборчих процедур, передбачених цим Законом.

Строки та терміни етапів виборчого процесу визначаються окремими постановами Міністра юстиції, які підлягають оголошенню.

Виборчий процес складає наступні етапи:

1. утворення ВК та обрання її голови;

2. реєстрація партій;

3. реєстрація виборчих списків партій і кандидатів у мажоритарних округах на виборах депутатів Студентського магістрату;

4.реєстрація кандидатів на пост Студентського мера;

5. проведення виборчої агітації;

6.голосування;

7. підрахунок голосів, встановлення підсумків голосування й оприлюднення результатів.

Голосування проводиться в один тур.

Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням ВК результатів виборів Студентського мера та депутатів Студентського магістрату.

За процедурою голосування та підрахунку голосів можуть спостерігати по одному офіційному спостерігачу, що реєструється головою ВК, від кандидатів на пост Студентського мера та від кожної партії, що зареєструвала виборчий список.

Виборчий процес є публічним і відкритим.

Вибори депутатів Студентського магістрату та Студентського мера організовує та проводить ВК.

 

Стаття 5. Створення партій

Партія — це зареєстроване згідно з цим законом добровільне об’єднання громадян — прихильників прогресивної (спрямованої на розвиток і примноження) програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Право створення і членства в партіях у Студентській республіці належить виключно громадянам Студентської республіки.

Партії не можуть носити назви (чи бути схожими за назвами) існуючих партій, зареєстрованих у відповідності із Законом України «Про політичні партії в Україні».

Партія має складатись щонайменше з п’ятнадцяти громадян студмістечка, які є представниками щонайменше двох вишів. Громадянин Студентської республіки може бути членом тільки однієї партії.

Виключно з’їзд партії приймає рішення про утворення партії, ліквідацію партії, обрання виконавчих органів партії.

Для реєстрації партій до ВК подаються наступні документи:

1. заява про реєстрацію політичної партії;

2. протокол установчого з’їзду партії з зазначенням складу керівних органів партії;

3. програма партії;

5. список всіх членів партії з зазначенням їхніх прізвищ та імен і вишу, де навчаються, їхніми підписами;

6. документальне підтвердження сплати державного мита, розмір якого визначається Студентським мером та Уповноваженим представником адміністрації.

ВК у разі відсутності помилок, колізій, протиріч законодавству Студентської республіки в поданих документах, здійснює реєстрацію партії протягом 30 хвилин з моменту подання документів.

 

Стаття 6. Реєстрація виборчого списку партії та кандидатів у мажоритарних округах

Право висунення кандидатів у депутати Студентського магістрату мають партії через висунення виборчого списку та кандидатів у одномандатних округах. Партія має право зареєструвати лише один виборчий список. Виборчий список кількісно обмежений складом у 10 осіб.

Для реєстрації кандидатів у депутати Студентського магістрату партія подає до ВК:

1. заяву від голови партії;

2. протокол з’їзду партії про формування та висунення виборчого списку (кандидатів у одномандатних округах);

3. передвиборчу програму партії (кандидата в одномандатному окрузі);

4. документальне підтвердження сплати державного мита;

5. пронумерований список із 10 осіб, із зазначенням їх імен, прізвищ, номера паспорту (у одномандатному окрузі – автобіографію кандидата);

6. письмовий дозвіл балотуватися від Уповноваженого представника адміністрації.

Вимоги, які висуваються до кандидатів у депутати Студентського магістрату від Уповноваженого представника адміністрації, оприлюднюються на початку Гри та можуть коригуватися до оголошення реєстрації виборчих списків.

У реєстрації може бути відмовлено, якщо подані документи не відповідають законодавству Студентської республіки.

 

Стаття 7. Реєстрація кандидатів на посаду Студентського мера

Кожна партія може висунути лише одного кандидата на посаду Студентського мера.

Для реєстрації кандидата на посаду Студентського мера партія подає до ВК:

1.    заяву кандидата;

2.    протокол з’їзду партії про висунення кандидата;

3.    автобіографію кандидата;

4.    передвиборчу програму кандидата;

5.    доказ сплати державного мита, розмір якого визначається ВК;

6.    письмове погодження балотуватися від Уповноваженого представника адміністрації

 

Додаткові вимоги до кандидатів на посаду Студентського мера від Уповноваженого представника оприлюднюються на початку Гри та можуть коригуватися до оголошення реєстрації виборчих списків.

У реєстрації може бути відмовлено, якщо документи, подані для реєстрації партії, не відповідають законодавству Студентської республіки.

 

Стаття 8. Встановлення результатів виборів

З моменту закінчення голосування ВК розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у багатомандатному й одномандатних виборчих округах.

Порядок встановлення результатів виборів регулюється відповідним Положенням.

 

Стаття 10. Виборча агітація

Дозволяються всі форми агітації за чи проти кандидатів, якщо вони не суперечать Основному закону та не ображають честь і гідність кандидатів, членів ВК, влади Студентської республіки, оргкомітету й інших громадян.

Усі агітаційні матеріали мають бути зареєстровані у ВК ще до їх поширення. На агітаційних матеріалах має стояти наклад, відповідальний за вихід, місце виготовлення. Про проведення публічних акцій у письмовій формі має бути повідомлена ВК і влада студмістечка у термін двадцять хвилин до заходу.

Участь у передвиборній агітації забороняється:

        особам, які не є громадянами Студентської республіки;

        органам влади Студентської республіки;

        членам ВК.

Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про партії, кандидатів в депутати Студентського магістрату та Студентського мера.

 

Стаття 11. Зняття з реєстрації кандидатів на пост Студентського мера та депутата Студентського магістрату.

ВК має право зняти з реєстрації кандидатів на пост Студентського мера та кандидатів в депутати Студентського магістрату у разі порушення законодавства Студентської республіки

Підставою для зняття з реєстрації кандидатів в депутати Студентського магістрату є:

— рішення з’їзду партії про її ліквідацію або реорганізацію, про що подається заява до ВК із підтверджуючим протоколом;

— рішення з’їзду партії про відмову від участі у виборах і відповідної заяви до ВК із підтверджуючим протоколом;

 

— рішення з’їзду партії про відкликання кандидата.

— порушення партією законодавства Студентської республіки.

Підставою для зняття з реєстрації кандидатів на пост Студентського мера є:

— заява кандидата на пост Студентського мера про зняття з реєстрації;

— припинення/позбавлення громадянства чи депортація;

— порушення кандидатом на пост Студентського мера законодавства Студентської республіки.

 

Стаття 12. Офіційні спостерігачі

За процедурою голосування та підрахунку голосів можуть спостерігати по одному офіційному спостерігачу від однієї партії. Спостерігачі висуваються керівним органом партії. Спостерігачем може бути лише громадянин Студентської республіки.

Особа, яка має намір стати спостерігачем на виборах, має подати до голови ВК відповідну заяву та рішення керівного органу партії про висунення його спостерігачем не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку голосування.