fbpx
 
ОРГДІЯЛЬНІСНА ГРА
ПАРТНЕРИ
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Студентської республіки

Про порядок встановлення результатів виборів

 

Частина 1

З моменту закінчення голосування Виборча комісія (далі — ВК) розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування.

Кожен член ВК на засіданні підписує три екземпляри протоколу про результати голосування, форму якого встановлює ВК.

Один примірник протоколу про результати голосування вивішується на загальний доступ, другий примірник — залишається у голови ВК, третій примірник — передається Уповноваженому представнику адміністрації.

У разі не погодження членом ВК із результатом, занесеним у протокол про результати голосування, він обов’язаний підписати його із поміткою «Із окремою думкою» та долучити «Окрему думку», де викладено позицію члена ВК. «Окрема думка» може розглядатися у Суді Студентської республіки при порушенні відповідної справи.

Якщо за виборчий список партії було віддано голосів менше, ніж 10 % від усіх, хто взяв участь у голосуванні, то жоден член виборчого списку цієї партії не потрапляє до Студентського магістрату.

Депутатські мандати розподіляються наступним чином:

·           між виборчими списками пропорційно до кількості отриманих голосів виборців за партію;

·           між кандидатами у одномандатних виборчих округах за найбільшою кількістю голосів.

На посаду Студентського мера вважається обраним той кандидат, який набрав просту більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.

За рішенням Уповноваженого представника адміністрації може створюватись система додаткових вимог (цензів) до кандидатів у депутати Студентського магістрату та на посаду Студентського мера.

За рішенням Уповноваженого представника адміністрації може вводитись система коефіцієнтів, на які корегується сума голосів відданих за ту чи іншу політичну партію або кандидата на посаду Студентського мера.

Вичерпні умови системи коефіцієнтів мають бути оприлюднені на початку гри Уповноваженим представником адміністрації.

Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням ВК результатів виборів Студентського мера та депутатів Студентського магістрату.

Якщо кандидати на посаду Студентського мера отримали однакову кількість голосів, то призначаються додаткові вибори Студентського мера.

Кандидати на посаду Студентського мера, які беруть участь у додаткових виборах є особи, що набрали однаково найбільшу суму голосів на виборах Студентського мера. Виборцями у додаткових виборах виступають тільки новообрані депутати Студентського магістрату.

Якщо під час додаткових виборів Студентського мера депутатами Студентського магістрату кандидати також отримали рівну кількість голосів, то до складу виборців включається Уповноважений представник адміністрації з правом голосу, і призначаються ще одні додаткові вибори.

 

Частина 2

Підрахунок голосів виборців здійснюється відкрито та гласно членами ВК на її засіданні.

Засідання ВК починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання головою ВК протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

До протоколу про результати голосування на виборах депутатів Студентського магістрату або Студентського мера заносяться прописом і цифрами такі відомості:

1)     кількість виборчих бюлетенів, виготовлених ВК;

2)     кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;

3)     кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

4)     кількість невикористаних (не отриманих) виборчих бюлетенів;

5)     кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

6)     кількість і відсоток голосів виборців, поданих за кожен виборчий список партії або за кандидата у Студентські мери;

7)     кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати Студентського магістрату;

8)     кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата.

Під час підрахунку голосів ВК, у місці, де проводиться підрахунок, мають право бути присутніми по одному представнику від кожної партії або кандидата у Студентські мери, що брали участь у виборах.

ВК підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів, за винятком бюлетенів, які є недійсними.

Виборчі бюлетені підлягають підрахунку в голос. Встановлена у підсумку підрахунку кількість є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем ВК до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Кожен член ВК, а також представники від партій і кандидатів у депутати Студентського магістрату та на посаду Студентського мера, що балотувалися, мають право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.

Недійсним вважається виборчий бюлетень, якщо неможливо встановити зміст волевиявлення виборця.

Невикористаними вважаються виборчі бюлетені, які не були видані виборцям для голосування, а також ті бюлетені, які хоча й були видані виборцям, але не містять жодного позначення.

У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується членами ВК шляхом голосування з зазначенням результатів голосування у протоколі.

Після оприлюднення результатів голосування виборчі бюлетені підлягають транспортуванню та зберіганню в належних умовах у ВК.

Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються публічно та заносяться секретарем ВК до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Оголошені ВК результати виборів підлягають опублікуванню в офіційних друкованих засобах Студентської республіки.