fbpx
 
ОРГДІЯЛЬНІСНА ГРА
ПАРТНЕРИ
 

 

ОСНОВНИЙ ЗАКОН

Студентської республіки

Глава 1

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

Стаття 1. Загальні положення

Студентська республіка є державою з власною територією, законодавством, грошовою одиницею (НДЛМчик), із органами влади й іншими атрибутами держави, а також має чітко визначену тематичну та хронологічну межу.

Держава має республіканський устрій і має назву «Студентська республіка» (скорочена назва — Студреспубліка).

Суспільство держави складається з її громадян (мешканців) — студентів і молоді, представників влади (оргкомітет, ігрова група), запрошених гостей, які зареєструвалися у встановленому порядку та мають діючий паспорт громадянина Студреспубліки.

Уповноважені представники влади (оргкомітет, ігрова група) виконують функції модерування загальнодержавних студреспубліканських процесів.

Кордони держави (територія Студентської республіки) позначені відповідним чином.

Уповноважений представник адміністрації призначається Головою оргкомітету з підготовки та проведення регіонального етапу Міжнародної програми «Студентська республіка».

 

Стаття 2. Правила порядку та безпеки

Громадяни зобов’язані дотримуватися законодавства Студентської республіки, яке складається з Основного Закону Студентської республіки, законів Студентської республіки, правил участі й інших підзаконних нормативно-правових актів, що видаються органами влади Студентської республіки чи посадовими особами цих органів.

До порушників правил Міністерство юстиції, а також Суд Студентської республіки має право застосовувати санкції: попередження/штраф/тимчасове позбавлення права голосу на виборах, зняття з реєстрації суб’єктів виборчого процесу, тимчасове позбавлення паспорту, депортація.

 

Стаття 3. Політичний устрій

До представників органів влади відносяться наступні ігрові посади:

Виконавча влада (уряд): діючий Студентський мер, Реєстраційна палата, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів, Виборча комісія (далі — ВК), Міністерство культури, Міністерство правди, Уповноважений представник адміністрації (він же — Керівник гри).

Судова влада: Суд Студентської республіки.

Законодавча влада: депутати Студентського магістрату.

Представники виконавчої влади видають розпорядження та затверджують своїм рішенням ті чи інші норми й акти, потрібні для оперативного управління в рамках своїх повноважень і завдань.

 

Глава 2

ОРГАНИ ВЛАДИ СТУДЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Стаття 4. Виборча комісія

Голова ВК призначається Студентським мером за погодженням із Уповноваженим представником адміністрації.

Повноваження голови ВК:

   забезпечує підготовку та проведення виборів Студентського мера та депутатів Студентського магістрату;

   вирішує питання про реєстрацію або зняття з реєстрації виборчих списків партій і кандидатів у Студентські мери;

   забезпечує виготовлення бюлетенів для голосування й їх цілісну доставку до виборчої дільниці;

   затверджує форму виборчих бюлетенів;

   розглядає скарги, звернення та заяви стосовно підготовки та проведення виборів і приймає щодо них вмотивоване рішення;

   здійснює підрахунок голосів, встановлення підсумків голосування та результатів виборів Студентського мера та депутатів Студентського магістрату, у терміни, які визначаються ВК;

   вирішує інші питання відповідно до Закону Студреспубліки про вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату.

До складу ВК входить: голова ВК (за посадою), Міністр юстиції (за посадою), секретар ВК (призначається головою ВК), представник кожної партії, яка бере участь у виборчому процесі (на основі письмового звернення на голову ВК від голови партії).

 

Стаття 5. Уповноважений представник адміністрації

Модерування загальнодержавних студреспубліканських процесів, визначення порядку денного життя Студреспубліки здійснює Уповноважений представник адміністрації.

Уповноважений представник адміністрації, враховуючи тематику цьогорічної Студреспубліки, має право встановлювати додаткові вимоги (цензи) до кандидатів у депутати Студентського магістрату та кандидатів на посаду Студентського мера.

 

Стаття 6. Суд Студентської республіки

Правосуддя в Студентській республіці здійснюється виключно Судом Студентської республіки (далі — Суд).

Персональний склад Суду складається з: Міністра юстиції (за посадою), Студентського мера минулого року, Голови оргкомітету, Уповноваженого представника адміністрації.

При рівному розподілі голосів, Голова оргкомітету має право вирішального голосу.

Суд має право виносити рішення з усіх питань діяльності у Студентській республіці.

Суд розглядає заяви та позовні заяви за умови оплати заявником/позивачем судового збору. Розмір та порядок судового збору встановлюється Уповноваженим представником адміністрації. Суд, за клопотанням позивача, має право звільнити від оплати судового збору.

 

Стаття 7. Студентський магістрат і Студентський мер

Права, повноваження та порядок скликання Студентського магістрату Студентської республіки регламентується наказом Уповноваженого представника адміністрації.

Студентський магістрат приймає рішення щодо бюджету, землеустрою, розподілу соціальної підтримки уряду й інших видатків, порядку проведення виборів в рамках затвердженого Уповноваженим представником адміністрації порядку денного.

Рішення Студентського магістрату затверджуються підписом Студентського мера, Студентський мер головує на засіданнях Студентського магістрату.

Студентський магістрат проводить пленарні засідання сесії керуючись порядком денним, затвердженим Уповноваженим представником адміністрації. Зміни до порядку денного засідання вносяться лише за погодженням Уповноваженого представника адміністрації.

Уповноважений представник адміністрації або Суд Студентської республіки мають право вето на зміни до Законів Студентської республіки, рішення Студентського магістрату та Студентського мера.

 

Стаття 8. Міністерство правди

Міністр правди призначається Студентським мером за погодженням із Уповноваженим представником адміністрації.

Склад міністерства призначається Міністром правди.

Міністерство правди видає офіційний друкований засіб інформації Студентської республіки, організовує конкурс та нагороджує громадян Студентської республіки за кращий агітаційний матеріал, кращий засіб інформації та кращого журналіста.

Міністерство правди має право виділення державної фінансової підтримки іншим засобам інформації. Розмір і порядок виділення коштів затверджується рішенням Студентського магістрату з подання Міністерства правди.

У Студентській республіці існує свобода слова та право журналістського розслідування.

 

Стаття 9. Реєстраційна палата

Голову Реєстраційної палати призначає Студентський мер за погодженням із Уповноваженим представником адміністрації.

Склад Реєстраційної палати визначає голова Реєстраційної палати.

Реєстраційна палата уповноважена проводити реєстрацію громадян Студентської республіки, видавати паспорт громадянина/туриста/оргкомітету/гостя.

Реєстраційна палата вирішує питання позбавлення громадянства у порушення норм законодавства Студентської республіки.

 

Стаття 10. Міністерство культури

Міністра культури призначає Студентський мер за погодженням із Уповноваженим представником адміністрації.

Склад Міністерства культури призначається Міністром культури. До складу Міністерства культури автоматично входять куратори суб-фестивалів Студентської республіки.

Міністерство культури уповноважене в організації дозвілля громадян Студентської республіки.

 

Стаття 11. Міністерство фінансів

Міністра фінансів, а також кількісний і персональний склад Міністерства фінансів призначає Студентський мер за погодженням із Уповноваженим представником адміністрації.

Міністерство фінансів уповноважене вести облік НДЛМчиків Студентської республіки.

Міністерство фінансів уповноважене приймати грошові збори, в тому числі державне мито та судовий збір із громадян, підприємств, організацій, партій за надання державних послуг.

Міністерство фінансів оперативно надає інформацію Уповноваженому представнику адміністрації та Голові оргкомітету про кількість НДЛМчиків, що перебувають на балансі або у безпосередній власності партій і громадян.

 

Стаття 12. Міністр юстиції

Міністр юстиції призначається Уповноваженим представником адміністрації.

Повноваження Міністра юстиції:

 проводить реєстрацію партій;

 розглядає скарги, звернення та заяви щодо дотримання/порушення законодавства Студентської республіки;

 встановлює строки та терміни етапів виборчого процесу за погодженням із Уповноваженим представником адміністрації;

 контролює та виносить вмотивоване рішення щодо дотримання законодавства Студентської республіки громадянами Студентської республіки, партіями, депутатами Студентського магістрату, представниками уряду Студентської республіки.