fbpx
 
ОРГДІЯЛЬНІСНА ГРА
ПАРТНЕРИ
 

 

 

ЗАКОН

 

 Студентської республіки

Про економіку

 

1.Загальні положення

1.1. Цим Законом регулюються економічні відносини в Студентській республіці.

1.2. Грошова одиниця Студреспубліки — НДЛМчик.

1.3. Суб’єктами економічних взаємовідносин є:

            Міністерство юстиції;

            Національний банк Студреспубліки(далі — НБС);

            податкова інспекція;

            студреспубліканськіпідприємства (далі — підприємства);

            політичні партії;

            громадяни Студентської республіки.

1.4. Участь громадян Студентської республіки в економічних взаємовідносинах є добровільною.

 

2.Про підприємства

2.1. Підприємство –самостійний суб’єкт господарювання, створений Міністерством юстиції для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством Студреспубліки.

2.2. Засновниками підприємств можуть бути лише громадяни Студентської республіки, які не займають керівних посад упартіях.

2.3. Партія не може бути засновником підприємства.

2.4. Порядок реєстрації підприємства:

       підприємство може бути зареєстроване за наявності не менше, ніж двох засновників;

       Міністерство юстиції уповноважене здійснювати реєстрацію підприємств;

       підприємства реєструється на підставі реєстраційної заяви, підписаної всіма засновниками, де має бути вказаний принцип розподілу прибутку, до заяви додається сума реєстраційного збору, розмір якого встановлює Міністерство юстиції;

       при реєстрації підприємства Міністерство юстиції зобов’язане видати Свідоцтво про реєстрацію підприємства, в якому вказано вид діяльності підприємства.

2.5. Підприємство може займатися лише тими видами діяльності, які вказані у свідоцтві про реєстрацію підприємства.

2.6. Підприємство зобов’язане сплачувати податки та збори відповідно до цього закону та нормативних актів, прийнятих податковою інспекцією.

2.7. Підприємство може залучати до своєї роботи громадян Студентської республіки, приймати та звільняти з роботи.

2.8.Підприємства зобов’язане виплачувати заробітну плату своїм працівникам.

2.9. Підприємство може отримати кредит для розвитку своєї діяльності в НБС. Умови кредитування визначає НБС.

2.10. Прибуток підприємства розподіляється між засновниками відповідно до принципів, вказаних у реєстраційній заяві.

 

3. Про орган, уповноважений здійснювати реєстрацію підприємств

3.1. Міністерство юстиції реєструє підприємства.

3.2. Міністерство юстиції присвоює реєстраційний номер підприємства та веде реєстр створених підприємств на території Студентської республіки.

3.3. Міністерство юстиції видає створеному підприємству Свідоцтво про реєстрацію.

 

4. Про податкову інспекцію

4.1. Податкова інспекціяслідкує за діяльністю підприємств в межах цього закону.

4.2. Податкова інспекціямає право застосовувати штрафні санкції до всіх суб’єктів економічних взаємовідносин за порушення цього закону.

4.3. Податкова інспекція за погодженням із Уповноваженим представником адміністрації уводить збори та податки, збирає інформацію про прибутки підприємств, адмініструє збори та податки.

4.4. Податкова інспекція може вводити фінансові звіти, приймає та перевіряє їх.

 

5. Про Національний банк Студреспубліки

5.1. НБС здійснює емісію НДЛМчиків і контролює їх обіг.

5.2. НБС видає кредити підприємствам і громадянам Студреспубліки за встановленими їм умовами.

5.3. НБС здійснює обмін НДЛМчики на іншу валюту згідно встановленого НБС курсу.

 

6. Про державні закупівлі

6.1. Уряд Студентської республіки може робити державні замовлення на виконання певних робіт підприємствам або громадянами Студреспубліки за платню.

6.2. Фінансові розрахунки при державних замовленнях здійснюються через НБС. За виконану роботу Уряд дає виконавцю чек, який оплачується в НБС.

 

7. Про партії в економічні системі

7.1. Партія має сформувати фінансовий фонд партії (далі — фонд).

7.2. фонд партії може бути сформований за рахунок:

            внесків членів партії;

            бюджетних асигнувань на передвиборчу кампанію;

            добровільних пожертвувань від позапартійних громадян Студреспубліки та підприємств.

7.3. Фонд Партії може бути витрачений на сплату реєстраційного внеску й оплату послуг (товарів), наданих підприємствами для здійснення передвиборчої кампанії.

7.4.  За нецільове використання коштів фонду Партія позбавляється права участі у виборах.

7.5. Рішення про нецільове використання Партією коштів фонду приймає Суд Студреспубліки за поданням податкової інспекції або Міністерства юстиції.

 

8. Про громадяни в економічні системі

8.1. Громадяни Студентської республіки можуть купувати товари та послуги у підприємств за встановленими цінами.

8.2. Громадяни Студентської республіки можуть вільно найматися на роботу до підприємств або виконувати роботу для Уряду Студентської республіки.

8.3. Громадянин Студентської республіки вільно використовує зароблені НДЛМчики.

 

9. Прикінцеві положення.

9.1. При виникненні спірних питань суб’єкти економічних взаємовідносин можуть звертатися до Суду Студреспубліки.