fbpx
 
 
Солдатенко Валерій Федорович
 


Народився 13 квітня 1946р. у м. Селідове, Донецька обл. у родині службовців.

Закінчив Дружківську середню школу із золотою медаллю та історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка з дипломом з відзнакою.

Вступивши в 1970р. до аспірантури, відразу був запрошений до викладацької роботи на кафедрі історії КПРС гуманітарних факультетів Київського державного університету.

До 1976р. послідовно працював асистентом, старшим викладачем, виконуючим обов’язки доцента.

В 1973р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Більшовицька преса України в боротьбі за здійснення ленінської політики пролетарського інтернаціоналізму в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (березень – грудень 1917р.)».

З 1976 по 1984рр. — старший науковий співробітник сектору історії партії Інституту історії партії при ЦК Компартії України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС.

В 1981р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Більшовицька преса України в боротьбі за здійснення ленінської стратегії і тактики соціалістичної революції (березень 1917 – березень 1918р.)».

В 1984–1988рр. очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи, в 1986р. одержав звання професора.

З 1988 до 1991рр. працював завідуючим сектором історико-партійних досліджень Інституту історії партії при ЦК Компартії України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС – Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України.

В 1992–2010рр. послідовно очолював відділ теорії і історії національних відносин – етноісторичних досліджень – соціально-політичної історії Інституту національних відносин і політології НАН України – Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

В 2006р. обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Історія України».

З 2010 до 2014рр. працював керівником – директором Українського інституту національної пам’яті при Кабінеті Міністрів України.

Державний службовець третього рангу.

В 2011р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки», в 2012р. нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України.

З 2014р. — головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса Національної академії наук України.

Лауреат Премії НАН України імені М.Костомарова (2000р.) і Міжнародної премії ім. Володимира Винниченка (2005р.).

Спікер ІІ, ІІІ і IV Громадянських лекторіїв Студреспубліки на тему «Політика пам’яті як політика для живих».

Сфера наукових інтересів — історія суспільно-політичних, революційних національно-визвольних рухів перших десятиліть ХХ ст. Вивчає генеалогію української ідеї, суспільно-політичної думки, досвід вітчизняного державотворення, соборництва, дипломатичної й військової історії. Розробляє проблеми історіографії та методології історичних досліджень, сучасного українознавства, політології, теорії й політики історичної та національної пам’яті.

Перу науковця належить біля 850 публікацій: з них 34 індивідуальних монографії і десятки книг, виданих у співавторстві та за участі в колективних дослідженнях.